Over ons

Home » Over ons
Over Orbita

De studiestichting is opgericht om de belangen van de Accountancy studenten te behartigen. Orbita zal met het nastreven van haar doelen de activiteiten van studentenverenigingen en de opleidingscommissie enigszins overlappen. Naast het terrein van eventuele overlapping is er uiteraard nog een groot werkterrein waar Orbita als enige actief is.

Het bestaansrecht van Orbita wordt ontleend aan de volgende doelen van de stichting:

Het behartigen van de collectieve belangen van de studenten van de opleiding Accountancy van de Faculteit Business, Finance & Marketing aan De Haagse Hogeschool.
Het uitwisselen van kennis, ervaring, deskundigheid en het bevorderen van de samenhang onder de studenten.
Het ontwikkelen van zodanige kwaliteiten, kennis en vaardigheden die de studie en loopbaan ondersteunen en bevorderen.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het onderhouden van relaties met derden namens de studenten en het vertegenwoordigen van de studenten bij derden.
Het organiseren van zowel educatieve als sociaalculturele en gezelligheidsactiviteiten.
Het organiseren van bedrijfsbezoeken, lezingen en seminars.